Tổng số: 132
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/KH-TTHĐND 03/06/2024 KH Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 18
Tải về 0
86/TB-TTHĐND 30/05/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 22
Tải về 0
19/NQ-HĐND 21/05/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 14)
Lượt xem: 32
Tải về 1
20/NQ-HĐND 21/05/2024 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 3)
Lượt xem: 54
Tải về 0
18/NQ-HĐND 20/05/2024 NQ Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí và bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ lần thứ III năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
15/NQ-HĐND 15/05/2024 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 36
Tải về 0
16/NQ-HĐND 15/05/2024 Nghị quyết Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 32
Tải về 0
17/NQ-HĐND 15/05/2024 NQ về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 29
Tải về 0
60/TB-TTHĐND 03/04/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 31
Tải về 0
12/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 35
Tải về 0
13/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
08/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 13)
Lượt xem: 32
Tải về 0
17/TB-TTHĐND 31/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 58
Tải về 0
02/NQ-HĐND 12/01/2024 Nghị quyết Về việc thông qua Đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
Lượt xem: 64
Tải về 0
05/CTr-HĐND 08/01/2024 Chương trình Công tác, kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về 0
01/QĐ-TTHĐND 05/01/2024 QĐ Triệu tập Kỳ họp chuyên đề lần thứ 21 của HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 45
Tải về 1
01/TB-TTHĐND 03/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 69
Tải về 1
38/NQ-HĐND 18/12/2023 NQ Về phân bổ ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2024
Lượt xem: 68
Tải về 0
43/NQ-HĐND 18/12/2023 Nghị quyết Hoàn trả ngân sách huyện và phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ, an sinh xã hội năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về 0
244/TB-TTHĐND 06/12/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 67
Tải về 0
223/KH-TTHĐND 08/11/2023 KH Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 81
Tải về 1
217/TB-TTHĐND 07/11/2023 Thông báo Về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 20 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 95
Tải về 0
205/TB-TTHĐND 02/11/2023 Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 98
Tải về 0
27/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
Lượt xem: 100
Tải về 0
28/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Lượt xem: 92
Tải về 0
29/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 5)
Lượt xem: 97
Tải về 0
184/TB-TTHĐND 10/10/2023 Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 98
Tải về 1
177/TB-TTHĐND 02/10/2023 Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 92
Tải về 0
181/TB-TTHĐND 02/10/2023 TB Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 81
Tải về 0
154/TB-TTHĐND 07/09/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 102
Tải về 0
12345