Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/TB-TTHĐND 31/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 29
Tải về 0
02/NQ-HĐND 12/01/2024 Nghị quyết Về việc thông qua Đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
Lượt xem: 32
Tải về 0
05/CTr-HĐND 08/01/2024 Chương trình Công tác, kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
01/QĐ-TTHĐND 05/01/2024 QĐ Triệu tập Kỳ họp chuyên đề lần thứ 21 của HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 1
01/TB-TTHĐND 03/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 37
Tải về 1
38/NQ-HĐND 18/12/2023 NQ Về phân bổ ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về 0
43/NQ-HĐND 18/12/2023 Nghị quyết Hoàn trả ngân sách huyện và phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ, an sinh xã hội năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về 0
244/TB-TTHĐND 06/12/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 40
Tải về 0
223/KH-TTHĐND 08/11/2023 KH Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 63
Tải về 1
217/TB-TTHĐND 07/11/2023 Thông báo Về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 20 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 70
Tải về 0
205/TB-TTHĐND 02/11/2023 Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 68
Tải về 0
27/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
Lượt xem: 65
Tải về 0
28/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Lượt xem: 59
Tải về 0
29/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 5)
Lượt xem: 62
Tải về 0
184/TB-TTHĐND 10/10/2023 Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 74
Tải về 1
177/TB-TTHĐND 02/10/2023 Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 68
Tải về 0
181/TB-TTHĐND 02/10/2023 TB Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 61
Tải về 0
154/TB-TTHĐND 07/09/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 81
Tải về 0
138/TB-TTHĐND 22/08/2023 TB Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về 0
19/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 66
Tải về 1
21/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
Lượt xem: 70
Tải về 0
18/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 65
Tải về 2
17/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về 2
16/NQ-HĐND 28/06/2023 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Lượt xem: 111
Tải về 1
11/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện
Lượt xem: 92
Tải về 0
12/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 95
Tải về 0
13/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết Điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về 0
09/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
Lượt xem: 80
Tải về 1
06/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2023 (thay thế)
Lượt xem: 100
Tải về 2
07/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 7)
Lượt xem: 95
Tải về 0
1234