Tổng số: 428
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3138/TB-UBND 28/11/2023 TB Về việc công bố công khai danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 6
Tải về 0
3117/TB-UBND 27/11/2023 Thông báo kết luận cuộc họp của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và báo cáo hoạt động điều hành của UBND huyện năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
09/HĐPH 22/11/2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Lượt xem: 19
Tải về 0
265/KH-UBND 20/11/2023 KH Triển khai các hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
3051/UBND-VP 17/11/2023 V/v giao xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ
Lượt xem: 25
Tải về 0
3052/UBND-TNMT 17/11/2023 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
3033/TB-UBND 17/11/2023 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2023 đối với Ủy ban nhân dân các xã Tân Xuân, Chiềng Xuân, Song Khủa, Vân Hồ
Lượt xem: 23
Tải về 0
3015/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo Kết luận kiểm tra công tác tư pháp đối với Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông
Lượt xem: 81
Tải về 1
3016/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo kết luận kiểm tra công tác Tư pháp đối với Ủy ban nhân dân xã Chiềng Xuân
Lượt xem: 79
Tải về 1
3017/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo kết luận kiểm tra công tác Tư pháp đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân
Lượt xem: 84
Tải về 0
3019/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo kết luận kiểm tra công tác Tư pháp đối với Ủy ban nhân dân xã Vân Hồ
Lượt xem: 21
Tải về 0
3012/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo kết luận kiểm tra công tác Tư pháp đối với Ủy ban nhân dân xã Chiềng Yên
Lượt xem: 25
Tải về 0
3018/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
217/TB-TTHĐND 07/11/2023 Thông báo Về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 20 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 36
Tải về 0
2937/UBND-TCKH 07/11/2023 V/v rà soát nhu cầu và đề xuất mua sắm thiết chế văn hoá cho Nhà văn hoá các xã, bản trên địa bàn huyện
Lượt xem: 30
Tải về 0
2913/TB-UBND 03/11/2023 Thông báo Kết quả Phiên họp toàn thể lần thứ 29 - UBND huyện
Lượt xem: 39
Tải về 0
205/TB-TTHĐND 02/11/2023 Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 42
Tải về 0
207/TB-TTHĐND 02/11/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 43
Tải về 0
2910/TB-UBND 02/11/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
2785/TB-UBND 26/10/2023 Thông báo Tổ chức đối thoại trực tiếp với Tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 (lần 2)
Lượt xem: 32
Tải về 0
2783/UBND-KTHT 25/10/2023 xin ý kiến vào nội dung nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu Trung tâm hành chính và dịch vụ tổng hợp, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 36
Tải về 1
250/KH-UBND 19/10/2023 KH Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị cho bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023 (Thay thế KH 232/KH-UBND)
Lượt xem: 50
Tải về 0
2659/UBND-VP 17/10/2023 V/v cập nhật, niêm yết danh mục, quy trình, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp
Lượt xem: 52
Tải về 0
2629/UBND-KTHT 16/10/2023 V/v thực hiện phối hợp triển khai đổi lịch ghi chỉ số công tơ bán điện hàng tháng về ngày cuối cùng của mỗi tháng
Lượt xem: 33
Tải về 0
2632/TB-UBND 16/10/2023 Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính quý III và triển khai nhiềm vụ quý IV năm 2023 của Tổ công tác 156
Lượt xem: 48
Tải về 0
2611/UBND-NV 13/10/2023 V/v triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 45
Tải về 0
2595/UBND-CAH 12/10/2023 V/v chấn chỉnh, khắc phục hồ sơ thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an
Lượt xem: 43
Tải về 0
2580/UBND-TP 12/10/2023 V/v tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết số 67/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 37
Tải về 0
2589/UBND-TP 12/10/2023 V/v triển khai Văn bản hợp nhất số 4510/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 40
Tải về 0
2602/UBND-VP 12/10/2023 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 4053/UBND-TH ngày 10/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 39
Tải về 0
12345678910...