Tổng số: 499
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
270/KH-UBND 27/11/2023 KH Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
268/KH-UBND 24/11/2023 KH Khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2023 tại huyện Vân Hồ
Lượt xem: 13
Tải về 0
269/KH-UBND 24/11/2023 KH Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số tính đến năm 2030” trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 13
Tải về 0
266/KH-UBND 20/11/2023 KH Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Lượt xem: 20
Tải về 0
263/KH-UBND 15/11/2023 KH Sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Vân Hồ, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 24
Tải về 1
260/KH-UBND 10/11/2023 KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (Lần 2)
Lượt xem: 27
Tải về 0
261/KH-UBND 10/11/2023 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
258/KH-UBND 09/11/2023 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
259/KH-UBND 09/11/2023 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về 0
257/KH-UBND 08/11/2023 KH tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh và bàn giao Di tích lịch sử - Văn hóa Đền Cô Đôi Thượng Ngàn, xã Song Khủa
Lượt xem: 30
Tải về 0
223/KH-TTHĐND 08/11/2023 KH Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 38
Tải về 1
256/KH-UBND 01/11/2023 KH Phát triển công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Vân Hồ đến năm 2025
Lượt xem: 32
Tải về 0
255/KH-UBND 24/10/2023 KH Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về 0
252/KH-UBND 23/10/2023 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc Tiểu dự án 1, KH Dự án 6 giảm nghèo về thông tin; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
254/KH-UBND 23/10/2023 KH Triển khai tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
246/KH-UBND 12/10/2023 KH Phòng thủ dân sự của huyện Vân Hồ đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 32
Tải về 0
715/KH-HĐCC 04/10/2023 KH Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2025 hoạt động của Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ huyện
Lượt xem: 46
Tải về 0
243/KH-UBND 03/10/2023 KH Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 35
Tải về 0
241/KH-UBND 29/09/2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 147-KH/HU ngày 04/8/2023 của huyện ủy
Lượt xem: 44
Tải về 0
239/KH-UBND 28/09/2023 KH Đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, bản, tiểu khu liên quan đến ma túy năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 0
232/KH-UBND 19/09/2023 KH riển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị cho bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
229/KH-UBND 18/09/2023 KH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ Bí mật Nhà nước trên không gian mạng
Lượt xem: 35
Tải về 0
230/KH-UBND 18/09/2023 KH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
228/KH-UBND 14/09/2023 KH Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 47
Tải về 0
227/KH-UBND 13/09/2023 KH Đầu tư công năm 2024 huyện Vân Hồ (Bước 1)
Lượt xem: 39
Tải về 0
224/KH-UBND 11/09/2023 Khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác nội vụ năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
225/KH-UBND 11/09/2023 Kiểm tra thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
223/KH-UBND 07/09/2023 KH Phòng, chống bệnh Dại trên người tại huyện Vân Hồ giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 46
Tải về 0
222/KH-UBND 06/09/2023 Kế hoạch Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 3 về “cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023
Lượt xem: 34
Tải về 0
221/KH-UBND 06/09/2023 KH Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi” năm 2023 trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 33
Tải về 0
12345678910...