Tổng số: 589
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/KH-UBND 15/04/2024 KH Triển khai các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
97/KH-UBND 12/04/2024 KH Triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
98/KH-UBND 12/04/2024 KH Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
101/KH-UBND 12/04/2024 KH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
95/KH-UBND 11/04/2024 KH Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
94/KH-UBND 10/04/2024 KH Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027’’ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 9
Tải về 0
91/KH-UBND 08/04/2024 KH Triển khai thực hiện các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc thuộc địa phận huyện Vân Hồ
Lượt xem: 18
Tải về 0
92/KH-UBND 08/04/2024 KH Triển khai thực hiện Tiểu dự án 10.1 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
90/KH-UBND 05/04/2024 KH Triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 8
Tải về 0
87/KH-UBND 04/04/2024 KH Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
89/KH-UBND 04/04/2024 KH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
99/KH-UBND 01/04/2024 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
798/KH-UBND 01/04/2024 KH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
801/KH-UBND 01/04/2024 KH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về 0
807/KH-UBND 01/04/2024 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
808/KH-UBND 01/04/2024 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
84/KH-UBND 28/03/2024 KH Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
83/KH-UBND 28/03/2024 KH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
85/KH-UBND 28/03/2024 KH Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng Quân sự huyện Vân Hồ giai đoạn 2019 - 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
77/KH-UBND 26/03/2024 KH Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về 0
78/KH-UBND 26/03/2024 KH Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông
Lượt xem: 3
Tải về 0
82/KH-UBND 26/03/2024 KH Thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 2
Tải về 0
76/KH-UBND 25/03/2024 KH Thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Lượt xem: 3
Tải về 0
74/KH-UBND 22/03/2024 KH Thực hiện năm 2024 Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Vân Hồ giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 3
Tải về 0
73/KH-UBND 21/03/2024 KH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 65 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959 - 07/5/2024); 05 năm khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La; 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Lượt xem: 4
Tải về 0
72/KH-UBND 20/03/2024 KH Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 7
Tải về 0
71/KH-UBND 19/03/2024 KH Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
68/KH-UBND 15/03/2024 KH Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
64/KH-UBND 13/03/2024 KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 17
Tải về 0
59/KH-UBND 07/03/2024 KH Tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường thứ 5 trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 20
Tải về 0
12345678910...