Tổng số: 1172
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3151/UBND-KTHT 29/11/2023 V/v công tác tăng cường hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử
Lượt xem: 5
Tải về 0
3129/UBND-VHTT 28/11/2023 V/v chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Lượt xem: 10
Tải về 0
3136/UBND-VP 28/11/2023 vv triển khai thực hiện kiến nghị của viện kiểm sát
Lượt xem: 6
Tải về 0
3134/UBND-BHXH 28/11/2023 V/v tăng cường công tác thu, nộp, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lượt xem: 4
Tải về 0
3116/UBND-VP 27/11/2023 V/v giao triển khai tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Lượt xem: 7
Tải về 0
3121/UBND-VP 27/11/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2077-CV/HU ngày 23/11/2023 của Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, (phiên định kỳ) lần thứ 15
Lượt xem: 10
Tải về 0
3110/UBND-GD 24/11/2023 V/v hướng dẫn tự chấm điểm và đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
3097/UBND-VHTT 23/11/2023 V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 15
Tải về 0
3099/UBND-NV 23/11/2023 V/v đôn đốc cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Lượt xem: 16
Tải về 0
3083/UBND-VHTT 22/11/2023 V/v triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ
Lượt xem: 19
Tải về 0
3084/UBND-VHTT 22/11/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 16
Tải về 0
3085/UBND-NV 22/11/2023 vv chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
3088/UBND-TNMT 22/11/2023 V/v rà soát danh mục dự án trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV
Lượt xem: 16
Tải về 0
3092/UBND-KTHT 22/11/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 17
Tải về 0
3068/UBND-TP 21/11/2023 V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 23
Tải về 0
3062/UBND-CAH 20/11/2023 V/v triển khai Kế hoạch phối hợp về triển khai các mô hình Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 19
Tải về 0
3031/UBND-VP 17/11/2023 V/v thực hiện các nội dung thống nhất tại cuộc làm việc giữa Bưu điện tỉnh Sơn La với UBND huyện Vân Hồ
Lượt xem: 20
Tải về 0
3040/UBND-NV 17/11/2023 V/v đôn đốc việc thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 20
Tải về 0
3042/UBND-LĐ 17/11/2023 V/v chấn chỉnh và đôn đốc công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về 0
3004/UBND-NN 14/11/2023 V.v gửi thông tin mã định danh điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 16
Tải về 0
2988/UBND-VP 13/11/2023 V/v giao nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vu
Lượt xem: 26
Tải về 0
2989/UBND-VP 13/11/2023 V/v đăng tải, công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được bãi bỏ
Lượt xem: 21
Tải về 0
2990/UBND-VP 13/11/2023 V/v cập nhật danh mục, quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp
Lượt xem: 24
Tải về 0
2998/UBND-VP 13/11/2023 V/v tham mưu, giải quyết các kiến nghị sau Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Mường Men
Lượt xem: 25
Tải về 0
2999/UBND-NV 13/11/2023 CV chỉ đạo khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và một số nhiệm vụ trọng tâm
Lượt xem: 23
Tải về 0
1904/QĐ-UBND 10/11/2023 QĐ Công nhận danh hiệu “Bản văn hóa” các bản thuộc xã Chiềng Khoa năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 0
2981/UBND-VHTT 10/11/2023 V/v rà soát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với đội văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu
Lượt xem: 26
Tải về 0
2973/UBND-VP 10/11/2023 V/v tham mưu thực hiện nội dung Kết luận số 1485-KL/HU ngày 08/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Lượt xem: 22
Tải về 0
2976/UBND-VP 10/11/2023 V/v tham mưu, đề xuất kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các lĩnh vực năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
2970/UBND-VP 09/11/2023 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 26
Tải về 0
12345678910...