Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2383/UBND-VP 26/09/2023 V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
Lượt xem: 85
Tải về 0
535/BC-UBND 04/07/2022 Báo cáo định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 171
Tải về 6
2323/UBND-LĐ 04/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 148
Tải về 5
288/BC-UBND 06/02/2020 Kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2019
Lượt xem: 168
Tải về 2
3080/BC-UBND 16/10/2019 Công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
Lượt xem: 168
Tải về 7
603/BC-CTK 28/09/2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 (tỉnh Sơn La)
Lượt xem: 269
Tải về 40
2616/BC-UBND 20/09/2017 Tình hình thực hiên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Quốc phòng - An ninh tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017
Lượt xem: 225
Tải về 25
02/BC-HĐTĐ 11/09/2017 Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý
Lượt xem: 182
Tải về 4
2374A 25/08/2017 Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện
Lượt xem: 187
Tải về 1
2374B 25/08/2017 Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện
Lượt xem: 241
Tải về 2
2374C 25/08/2017 Kết quả rà soát và lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện
Lượt xem: 185
Tải về 1
804/BC-UBND 12/05/2015 Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vân Hồ
Lượt xem: 197
Tải về 8