Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/CT-UBND 21/11/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 - 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
05/CT-UBND 08/11/2023 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 0
04/CT-UBND 21/09/2023 Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên phạm vi quy hoạch giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Vân Hồ)
Lượt xem: 43
Tải về 0
03/CT-UBND 05/05/2023 Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 62
Tải về 4
02/CT-UBND 23/03/2023 Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
01/CT-UBND 28/02/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng
Lượt xem: 67
Tải về 0
12/CT-UBND 21/12/2022 Chỉ thị Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 1
11/CT-UBND 30/11/2022 Chỉ thị Về việc phát động phong trào toàn dân tham gia làm giao thông, thuỷ lợi mùa khô năm 2022 - 2023
Lượt xem: 81
Tải về 0
10/CT-UBND 23/11/2022 Chỉ thị Về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 85
Tải về 0
09/CT-UBND 18/11/2022 Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023
Lượt xem: 86
Tải về 0
08/CT-UBND 10/11/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 84
Tải về 0
06/CT-UBND 31/05/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 100
Tải về 0
05/CT-UBND 23/03/2022 Chỉ thị Về lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sáchNhà nước trên địa bàn năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về 0
02/CT-UBND 02/03/2022 Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về 0
03/CT-UBND 25/02/2022 Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
Lượt xem: 90
Tải về 2
01/CT-UBND 07/01/2022 Chỉ thị Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về 3
07/CT-UBND 20/12/2021 Chỉ trị Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 96
Tải về 3
06/CT-UBND 18/11/2021 Cjir thị Về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022
Lượt xem: 109
Tải về 0
04/CT-UBND 02/11/2021 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 1
03/CT-UBND 04/05/2021 Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021
Lượt xem: 87
Tải về 1
02/CT-UBND 31/01/2018 Về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Lượt xem: 160
Tải về 1
01/CT-UBND 22/01/2018 Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018
Lượt xem: 170
Tải về 1
3648/CT-UBND 18/12/2017 Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2018
Lượt xem: 162
Tải về 1
aa11 29/11/2017 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lượt xem: 177
Tải về 2
05/CT-UBND 11/12/2015 ChỈ thị Về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định, kinh phí xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận quà từ thiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Lượt xem: 171
Tải về 2