Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
639/QĐ-UBND 30/03/2018 Quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 268
Tải về 19
2045/QĐ-UBND tỉnh 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Xây dựng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).
Lượt xem: 225
Tải về 4
2045/QĐ-UBND tỉnh 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động TB&XH thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).
Lượt xem: 229
Tải về 1
2045/QĐ-UBND tỉnh 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tư pháp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La).
Lượt xem: 238
Tải về 4
2045/QĐ-UBND tỉnh 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Lượt xem: 232
Tải về 9
2045/QĐ-UBND tỉnh 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại (Ban hành kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Lượt xem: 227
Tải về 1
2033/QĐ-UBND 04/07/2016 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La)
Lượt xem: 239
Tải về 1
2432/QĐ-UBND 04/07/2016 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố (Ban hành kèm theo quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Lượt xem: 216
Tải về 3