Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
ISO 16/02/2017 Quy trình ISO đối với thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện lĩnh vực Tư pháp
Lượt xem: 206
Tải về 7
QT 01 30/11/2015 Quy trình kiểm soát tài liệu
Lượt xem: 227
Tải về 4
QT-02 30/11/2015 Quy trình kiểm soát hồ sơ
Lượt xem: 215
Tải về 3
QT-03 30/11/2015 Quy trình đánh giá nội bộ
Lượt xem: 213
Tải về 1
QT-04 30/11/2015 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Lượt xem: 224
Tải về 1
QT-05 30/11/2015 Quy trình hành động khắc phục
Lượt xem: 212
Tải về 3
QT-06 30/11/2015 Quy trình hành động phòng ngừa
Lượt xem: 235
Tải về 1
QT-07 30/11/2015 Quy trình xem xét của lãnh đạo
Lượt xem: 218
Tải về 4