Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
48/CV-UBBC 16/05/2016 Công văn hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử liên quan đến công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.
Lượt xem: 190
Tải về 5
60/UBBC-CV 16/05/2016 Công văn về việc triển khai một số nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử
Lượt xem: 193
Tải về 1
57/CV-UBBC 16/05/2016 Công văn hướng dẫn giao, nhận kết quả bầu cử
Lượt xem: 199
Tải về 1
61/CV-UBBC 16/05/2016 Công văn về việc thực hiệnchế độ thông tin, báo cáo công tác bầu cử
Lượt xem: 209
Tải về 1
44/QĐ-UBBC 22/04/2016 Quyết định công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Vân Hồ khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
Lượt xem: 232
Tải về 13
Số 28/CV-UBBC 12/04/2016 V/v báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 190
Tải về 1
Số 27/CV-UBBC 11/04/2016 V/v ấn định và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử
Lượt xem: 205
Tải về 5
Số: 14 - CV/TBCSSKCB 04/04/2016 Công văn về việc khám sức khỏe những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 208
Tải về 1
13-GM/TBCSSKCB 23/03/2016 Giấy mời khám sức khỏe những người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 198
Tải về 1
11-KH/TBCSSKCB 23/03/2016 Kế hoạch khám sức khỏe những người ứng cử đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2011-2021
Lượt xem: 202
Tải về 6
15/CV-UBBC 03/03/2016 Công văn về việc chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Lượt xem: 124
Tải về 2
BM kèm CV 15/UBBC 03/03/2016 Biểu mẫu kèm theo Công văn số 15 UBBC chuẩn bị cho HN hiệp thương lần 2
Lượt xem: 126
Tải về 5
14/QĐ-UBBC 01/03/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Vân Hồ, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 122
Tải về 1
286/HD-UBND 25/02/2016 Hướng dẫn việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lập danh sách, báo cáo số lượng cử tri
Lượt xem: 130
Tải về 4
Số: /TTr-UBND 25/02/2016 Tờ trình Đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của xã ………………………
Lượt xem: 125
Tải về 1
Số: /UBND 25/02/2016 Về việc xin ý kiến thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã
Lượt xem: 121
Tải về 1
Số: /UBND 25/02/2016 Về việc xin ý kiến thành lập các Tổ bầu cử
Lượt xem: 124
Tải về 1
10/CV-UBBC 18/02/2016 Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 124
Tải về 1
11/CV-PNV 17/02/2016 Công văn về việc ấn định và công bố số ĐVBC, danh sách các ĐVBC và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi ĐVBC
Lượt xem: 142
Tải về 1
85/2015/QH13 16/02/2016 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Lượt xem: 123
Tải về 1
77/2015/QH13 16/02/2016 Luật tổ chức chính quyền địa phương
Lượt xem: 121
Tải về 2
08/UBBC-TB 16/02/2016 Thông báo Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Vân Hồ, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 127
Tải về 1
09/CV-UBBC 16/02/2016 Công văn về việc báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND xã
Lượt xem: 134
Tải về 1
11 - CV/BTCHU 05/02/2016 Công văn về việc trình phương hướng cấu tạo nhân sự bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 127
Tải về 1
Mẫu TTr 05/02/2016 Mẫu tờ trình Phương án nhân sự bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 129
Tải về 1
1129/2016/UBTVQH13 28/01/2016 Nghị quyết công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 113
Tải về 1
1134/2016/UBTVQH13 28/01/2016 Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố
Lượt xem: 118
Tải về 1
KH01 28/01/2016 KẾ HOẠCH triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã ……………………..,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 130
Tải về 2
BM TLTB 28/01/2016 Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Uỷ ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã ............. khóa ....., nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 133
Tải về 1
BM BHQC 28/01/2016 Quyết định về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã …………….., nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 131
Tải về 1
12