Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TSDĐ 01/09/2016 Tờ khai tiền sử dụng đất
Lượt xem: 157
Tải về 7
04a/ĐK 01/07/2016 Đơn đăng ký cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Lượt xem: 179
Tải về 5
Mẫu số 10/ĐK 01/07/2016 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 171
Tải về 1
11/KK-TNCN 01/07/2016 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Lượt xem: 163
Tải về 1
09/ĐK 01/07/2016 Đơn đăng ký biến động đất đai
Lượt xem: 172
Tải về 1
CMĐ 01/07/2016 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Lượt xem: 177
Tải về 5
11/ĐK 01/07/2016 Đơn xin tách thửa, hợp thửa đất
Lượt xem: 163
Tải về 1
41/HĐTA 01/07/2016 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 195
Tải về 8
ĐKKS 01/07/2016 Tờ khai đăng ký khai sinh
Lượt xem: 181
Tải về 1
ĐKKT 01/07/2016 Tờ khai đăng ký khai tử
Lượt xem: 183
Tải về 1
TK LPTB 01/07/2016 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Lượt xem: 95
Tải về 1
BM-ĐKKD 22/06/2016 Biểu mẫu đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
Lượt xem: 95
Tải về 1
BM-BTXH 22/06/2016 Biểu mẫu đề nghị trợ giúp xã hội
Lượt xem: 82
Tải về 1
BM-TP 22/06/2016 Tờ khai đề nghị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
Lượt xem: 94
Tải về 1
BM-TP 22/06/2016 Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Lượt xem: 116
Tải về 6
ĐCPXD 22/12/2015 Đơn xin cấp phép xây dựng
Lượt xem: 94
Tải về 1