Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất chocộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Lượt xem: 232
Tải về 19
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Lượt xem: 194
Tải về 2
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Lượt xem: 204
Tải về 4
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Lượt xem: 193
Tải về 0
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Lượt xem: 193
Tải về 0
ĐẤT ĐAI 23/05/2016 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Lượt xem: 188
Tải về 0
MÔI TRƯỜNG 23/05/2016 Thủ tục Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lượt xem: 182
Tải về 0
MÔI TRƯỜNG 23/05/2016 Thủ tục xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Thủ tục xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung.
Lượt xem: 202
Tải về 1
CẤP PHÉP XD 23/05/2016 Quy trình xin cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Lượt xem: 200
Tải về 0
CẤP PHÉP KINH DOANH 23/05/2016 Thủ tục xin cấp mới, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện.
Lượt xem: 195
Tải về 5
CẤP PHÉP KINH DOANH 23/05/2016 Thủ tục xin cấp mới, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, xin tạm dừng, giải thể Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.
Lượt xem: 120
Tải về 0
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐT 23/05/2016 Thủ tục thẩm định phê duyệt dự án đầu tư
Lượt xem: 133
Tải về 2
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 121
Tải về 0
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 131
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 124
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội
Lượt xem: 139
Tải về 0
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục thành lập Hội
Lượt xem: 127
Tải về 3
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội
Lượt xem: 126
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
Lượt xem: 120
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục đổi tên Hội
Lượt xem: 120
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục Hội tự giải thể
Lượt xem: 133
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
Lượt xem: 122
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III
Lượt xem: 128
Tải về 2
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục xét tuyển viên chức
Lượt xem: 132
Tải về 3
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tục xét đặc cách viên chức
Lượt xem: 143
Tải về 1
CẤP HUYỆN 23/05/2016 Thủ tụcTuyển dụng công chức cấp xã
Lượt xem: 125
Tải về 1
CÔNG THƯƠNG 23/05/2016 CẤP MỚI VÀ CẤP LẠI (DO HẾT THỜI HẠN) GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN
Lượt xem: 127
Tải về 1
CÔNG THƯƠNG 23/05/2016 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU
Lượt xem: 123
Tải về 1
CÔNG THƯƠNG 23/05/2016 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU
Lượt xem: 125
Tải về 2
CÔNG THƯƠNG 23/05/2016 CẤP MỚI VÀ CẤP LẠI (DO HẾT THỜI HẠN) GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH
Lượt xem: 127
Tải về 1
123