Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/NQ-HĐND 21/05/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 14)
Lượt xem: 13
Tải về 0
20/NQ-HĐND 21/05/2024 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 3)
Lượt xem: 13
Tải về 0
18/NQ-HĐND 20/05/2024 NQ Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí và bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Vân Hồ lần thứ III năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
15/NQ-HĐND 15/05/2024 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 21
Tải về 0
16/NQ-HĐND 15/05/2024 Nghị quyết Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 14
Tải về 0
17/NQ-HĐND 15/05/2024 NQ về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 10
Tải về 0
11/NQ-HĐND 05/04/2024 Nhị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Vân Hồ, đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự huyện
Lượt xem: 23
Tải về 0
10/NQ-HĐND 05/04/2024 Nghị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 31
Tải về 0
14/NQ-HĐND 05/04/2024 Nhị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/3/2024 của HĐND huyện
Lượt xem: 28
Tải về 0
12/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 23
Tải về 0
13/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, kết quả tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 19
Tải về 0
09/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2)
Lượt xem: 25
Tải về 0
08/NQ-HĐND 02/04/2024 Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 13)
Lượt xem: 19
Tải về 0
02/NQ-HĐND 12/01/2024 Nghị quyết Về việc thông qua Đồ án lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
Lượt xem: 53
Tải về 0
38/NQ-HĐND 18/12/2023 NQ Về phân bổ ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2024
Lượt xem: 55
Tải về 0
40/NQ-HĐND 18/12/2023 Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 78
Tải về 1
43/NQ-HĐND 18/12/2023 Nghị quyết Hoàn trả ngân sách huyện và phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ, an sinh xã hội năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về 0
27/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
Lượt xem: 88
Tải về 0
28/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Lượt xem: 80
Tải về 0
29/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 5)
Lượt xem: 86
Tải về 0
19/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 87
Tải về 1
21/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
Lượt xem: 89
Tải về 0
18/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 84
Tải về 2
17/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về 2
16/NQ-HĐND 28/06/2023 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Lượt xem: 131
Tải về 1
11/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện
Lượt xem: 112
Tải về 0
12/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 118
Tải về 0
13/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết Điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Lượt xem: 118
Tải về 0
14/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 8)
Lượt xem: 103
Tải về 1
15/NQ-HĐND 02/06/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
Lượt xem: 119
Tải về 0
123