Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
Lượt xem: 32
Tải về 0
28/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021-2025 (đợt 10)
Lượt xem: 31
Tải về 0
29/NQ-HĐND 16/10/2023 Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 5)
Lượt xem: 33
Tải về 0
19/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 45
Tải về 1
21/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
Lượt xem: 50
Tải về 0
18/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 41
Tải về 2
17/NQ-HĐND 05/07/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về 2
16/NQ-HĐND 28/06/2023 Nghị quyết Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
Lượt xem: 89
Tải về 0
11/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập huyện
Lượt xem: 71
Tải về 0
12/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về 0
13/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết Điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về 0
14/NQ-HĐND 02/06/2023 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 8)
Lượt xem: 63
Tải về 1
15/NQ-HĐND 02/06/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 3)
Lượt xem: 79
Tải về 0
09/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
Lượt xem: 60
Tải về 1
06/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2023 (thay thế)
Lượt xem: 75
Tải về 2
07/NQ-HĐND 08/05/2023 Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 7)
Lượt xem: 74
Tải về 0
06/NQ-HĐND 05/05/2023 Nghị quyết Về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về 0
05/NQ-HĐND 15/03/2023 Nghị quyết Giao bổ sung dự toán kinh phí cho cơ quan, đơn vị năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về 2
02/NQ-HĐND 15/03/2023 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 6)
Lượt xem: 71
Tải về 0
03/NQ-HĐND 15/03/2023 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 1)
Lượt xem: 72
Tải về 0
04/NQ-HĐND 15/03/2023 Nghị quyết Hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất cho chủ sở hữu tài sản đối với hộ gia đình ông Đinh Biện Luận
Lượt xem: 65
Tải về 0
01/NQ-TTHĐND 06/02/2023 NQ cho thôi làm Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 68
Tải về 0
02/NQ-TTHĐND 06/02/2023 NQ phê chuẩn Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 69
Tải về 0
03/NQ-TTHĐND 06/02/2023 NQ phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 69
Tải về 0
34/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện khóa III NK 2021-2026
Lượt xem: 70
Tải về 1
35/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của HDDND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 73
Tải về 0
36/NQ-HĐND 19/12/2022 NQ Về các nội dung đã được thống nhất giữa Thường trực HĐND và UBND huyện từ Kỳ họp thứ tư đến Kỳ họp thứ năm thuộc thẩm quyền của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 73
Tải về 1
37/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa III Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 72
Tải về 1
30/NQ-HĐND 19/12/2022 Nghị quyết về KH phát triển KT-XH năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về 1
24/NQ-HĐND 28/10/2022 Nghị quyết hoàn trả tiền sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
Lượt xem: 106
Tải về 147
123