Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Số ký hiệu văn bản 05/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Trích yếu nội dung Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về