Nghị quyết thông qua phương án phân bổ một số nguồn vốn đầu tư năm 2015
Số ký hiệu văn bản 07/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua phương án phân bổ một số nguồn vốn đầu tư năm 2015
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về