Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 09/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về