Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
Số ký hiệu văn bản 10/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về