Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016
Số ký hiệu văn bản 11/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về