Nghị quyết phê chuẩn nguồn vốn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014
Số ký hiệu văn bản 27/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 11/07/2014
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn nguồn vốn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 sang năm 2014
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Lường Văn Huân
Tài liệu đính kèm Tải về