Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Số ký hiệu văn bản 01/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày hiệu lực 05/12/2013
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt Ngô Văn Phan
Tài liệu đính kèm Tải về