Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 11/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm Tải về