Quyết định Sửa đổi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm Tải về