Quyết định Sửa đổi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm Tải về