Tổng số: 3121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
982/UBND-VP 19/04/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2283-CV/HU ngày 03/4/2024 của BTV Huyện ủy
Lượt xem: 6
Tải về 0
988/UBND-TP 19/04/2024 V/v cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 5
Tải về 0
989/TB-UBND 19/04/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Công ty cổ phần TopHill Vân Hồ
Lượt xem: 4
Tải về 0
457/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra cơ sở pháp lý để thu phí, xây dựng cơ sở hạ tầng ở Thác Nàng Tiên, Thác Bảy tầng, xã Chiềng Khoa
Lượt xem: 10
Tải về 0
970/UBND-TCKH 17/04/2024 V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Lượt xem: 8
Tải về 0
956/UBND-VP 16/04/2024 V/v thực hiện một số định hướng trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 4
Tải về 0
959/UBND-NV 16/04/2024 V/v tăng cường triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 11
Tải về 0
962/UBND-TCKH 16/04/2024 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 9
Tải về 0
965/UBND-VP 16/04/2024 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06
Lượt xem: 6
Tải về 0
950/TB-UBND 16/04/2024 Thông báo Thời gian nghỉ, phân công trực nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Lượt xem: 20
Tải về 1
102/KH-UBND 15/04/2024 KH Triển khai các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
97/KH-UBND 12/04/2024 KH Triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
921/UBND-VP 12/04/2024 V/v giao chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Lượt xem: 14
Tải về 0
929/UBND-TCKH 12/04/2024 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 12
Tải về 0
98/KH-UBND 12/04/2024 KH Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
101/KH-UBND 12/04/2024 KH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
935/UBND-VP 12/04/2024 V/v nghiên cứu áp dụng giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP
Lượt xem: 11
Tải về 0
912/UBND-TCKH 11/04/2024 V/v chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 15
Tải về 0
425/QĐ-UBND 11/04/2024 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá huyện Vân Hồ
Lượt xem: 14
Tải về 0
901/UBND-VP 11/04/2024 V/v phòng, chống tấn công mạng vào các hệ thống thông tin
Lượt xem: 14
Tải về 0
95/KH-UBND 11/04/2024 KH Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
895/UBND-VP 10/04/2024 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 16
Tải về 1
94/KH-UBND 10/04/2024 KH Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027’’ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 9
Tải về 0
389/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 10
Tải về 0
91/KH-UBND 08/04/2024 KH Triển khai thực hiện các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc thuộc địa phận huyện Vân Hồ
Lượt xem: 18
Tải về 0
92/KH-UBND 08/04/2024 KH Triển khai thực hiện Tiểu dự án 10.1 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
876/UBND-VP 08/04/2024 V/v thực hiện chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lượt xem: 5
Tải về 0
372/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ
Lượt xem: 9
Tải về 0
373/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn xã: Vân Hồ, Chiềng Khoa, Tô Múa giai đoạn 2015-2021
Lượt xem: 15
Tải về 0
11/NQ-HĐND 05/04/2024 Nhị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Vân Hồ, đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự huyện
Lượt xem: 8
Tải về 0
12345678910...