Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 86/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả Hội nghị liên tịch thống nhất về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Ngọc
Tài liệu đính kèm signed-signed-86- tb kqhnlt chuyen de 6 .pdf