Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2030 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1486/UBND-DT
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2030 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-1486. cv tiep tuc day manh phat trien nguon nhan luc theo nghi quyet so 52 cua chinh phu.pdf