V/v đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 2445/UBND-VP
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-2445-ngay-20-9-don-doc-tthc.pdf