V/v đôn đốc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Số ký hiệu văn bản 2459/UBND-VP
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-2459 cv ngay 20-9 don doc dvc m4.pdf