Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 220/KH-UBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh-220-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi.pdf