Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy lần thứ 27 (tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 04/10/2022)
Số ký hiệu văn bản 221/KH-UBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy lần thứ 27 (tháng 10/2022) và Ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 21 (ngày 04/10/2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-221-ke-hoach-thang-at-pccc-2022.pdf