Tổng số: 1653
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1598/UBND-LĐ 29/06/2022 Về việc nâng cao tỉ lệ công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo
Lượt xem: 0
Tải về 0
1579/UBND-NN 28/06/2022 Về việc triển khai danh mục thuốc thú y được phép lưu hành và cấm sử dụng tại Việt Nam
Lượt xem: 3
Tải về 0
170/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch Phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2023
Lượt xem: 3
Tải về 0
166/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn huyện Vân Hồ, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 2
Tải về 0
1565/TB-UBND 24/06/2022 Thông báo Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 (tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho đối tượng 12 đến dưới 18 tuổi)
Lượt xem: 5
Tải về 0
1564/UBND-LĐ 24/06/2022 Về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 4
Tải về 0
1561/UBND-VP 24/06/2022 Về việc xác minh, trả lời giải quyết kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ tư HĐND huyện
Lượt xem: 8
Tải về 0
150/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI cấp huyện) năm 2022 và gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 9
Tải về 0
1548/UBND-VHTT 23/06/2022 Về việc bổ sung thông tin địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Sơn La năm 2022
Lượt xem: 2
Tải về 0
167/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2022
Lượt xem: 8
Tải về 1
158/KH-UBND 20/06/2022 Kế hoạch triển khai phầm mềm Một cửa điện tử cấp xã trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2022
Lượt xem: 9
Tải về 0
165/KH-UBND 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị tấp huấn luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng
Lượt xem: 14
Tải về 0
1487/UBND-DT 17/06/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT về quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg
Lượt xem: 9
Tải về 0
1489/UBND-GD 17/06/2022 Về việc tuyển sinh vào các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung ương
Lượt xem: 10
Tải về 0
09/QD-TTHĐND 17/06/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư của HĐND huyện khóa III NK 2021-2026
Lượt xem: 7
Tải về 0
163/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2022 tại thành phố Sơn La
Lượt xem: 11
Tải về 0
162/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 và Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 15
Tải về 0
161/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
1480/UBND-VHTT 17/06/2022 về việc hướng dẫn thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng
Lượt xem: 11
Tải về 0
1486/UBND-DT 16/06/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2030 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 6
Tải về 0
1442/TB-UBND 16/06/2022 Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính tại huyện Vân Hồ
Lượt xem: 15
Tải về 0
159/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ
Lượt xem: 11
Tải về 0
1451/UBND-VP 15/06/2022 Về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, trước Kỳ họp thường lệ thứ năm HĐND tỉnh khóa XV, trước Kỳ họp thường lệ thứ tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 11
Tải về 0
1477/UBND-VHTT 15/06/2022 Về việc triển khai Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 7
Tải về 0
1479/UBND-VHTT 15/06/2022 Về việc triển khai Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 9
Tải về 0
1415/UBND-TCKH 13/06/2022 Về việc thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022
Lượt xem: 12
Tải về 0
1421/UBND-TCKH 13/06/2022 Về việc xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
1412/UBND-NV 13/06/2022 Về việc triển khai Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 18/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Lượt xem: 8
Tải về 0
1434/UBND-NN 13/06/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
Lượt xem: 8
Tải về 0
157/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch Kiểm tra công tác Tư pháp ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 13
Tải về 0
12345678910...