Tổng số: 2776
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3151/UBND-KTHT 29/11/2023 V/v công tác tăng cường hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử
Lượt xem: 5
Tải về 0
3129/UBND-VHTT 28/11/2023 V/v chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật
Lượt xem: 10
Tải về 0
3133/TTr-UBND 28/11/2023 TTr Về việc phê duyệt nội dung cụm pano quảng bá du lịch, nông nghiệp huyện Vân Hồ tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông
Lượt xem: 6
Tải về 0
3136/UBND-VP 28/11/2023 vv triển khai thực hiện kiến nghị của viện kiểm sát
Lượt xem: 6
Tải về 0
3138/TB-UBND 28/11/2023 TB Về việc công bố công khai danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 6
Tải về 0
2112/QĐ-UBND 28/11/2023 QĐ Về việc công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quang Minh huyện Vân Hồ
Lượt xem: 6
Tải về 0
2116/QĐ-UBND 28/11/2023 QĐ Công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
Lượt xem: 4
Tải về 0
3134/UBND-BHXH 28/11/2023 V/v tăng cường công tác thu, nộp, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Lượt xem: 4
Tải về 0
3117/TB-UBND 27/11/2023 Thông báo kết luận cuộc họp của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và báo cáo hoạt động điều hành của UBND huyện năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về 0
270/KH-UBND 27/11/2023 KH Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
3116/UBND-VP 27/11/2023 V/v giao triển khai tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Lượt xem: 7
Tải về 0
2109/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định Thu hồi đất để thực hiện dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ (bổ sung); Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa (bổ sung)
Lượt xem: 8
Tải về 0
3121/UBND-VP 27/11/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2077-CV/HU ngày 23/11/2023 của Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, (phiên định kỳ) lần thứ 15
Lượt xem: 10
Tải về 0
268/KH-UBND 24/11/2023 KH Khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2023 tại huyện Vân Hồ
Lượt xem: 13
Tải về 0
269/KH-UBND 24/11/2023 KH Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số tính đến năm 2030” trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 13
Tải về 0
3110/UBND-GD 24/11/2023 V/v hướng dẫn tự chấm điểm và đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về 0
3097/UBND-VHTT 23/11/2023 V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 15
Tải về 0
3099/UBND-NV 23/11/2023 V/v đôn đốc cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Lượt xem: 16
Tải về 0
3083/UBND-VHTT 22/11/2023 V/v triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ
Lượt xem: 19
Tải về 0
3084/UBND-VHTT 22/11/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 17
Tải về 0
3085/UBND-NV 22/11/2023 vv chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện
Lượt xem: 14
Tải về 0
09/HĐPH 22/11/2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”
Lượt xem: 19
Tải về 0
3088/UBND-TNMT 22/11/2023 V/v rà soát danh mục dự án trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV
Lượt xem: 16
Tải về 0
3092/UBND-KTHT 22/11/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 17
Tải về 0
06/CT-UBND 21/11/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023 - 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
3068/UBND-TP 21/11/2023 V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 23
Tải về 0
265/KH-UBND 20/11/2023 KH Triển khai các hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
3062/UBND-CAH 20/11/2023 V/v triển khai Kế hoạch phối hợp về triển khai các mô hình Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Vân Hồ
Lượt xem: 19
Tải về 0
266/KH-UBND 20/11/2023 KH Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Lượt xem: 20
Tải về 0
3051/UBND-VP 17/11/2023 V/v giao xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ
Lượt xem: 25
Tải về 0
12345678910...