Tổng số: 504
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1851/TB-UBND 10/07/2024 Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vân Hồ (lần 2)
Lượt xem: 11
Tải về 0
869/QĐ-UBND 05/07/2024 QĐ Ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 0
1781/UBND-VP 04/07/2024 V/v thay đổi thời gian chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện trước Kỳ họp thứ tám của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 22
Tải về 0
1697/TB-UBND 28/06/2024 Thông báo Kết quả Phiên họp toàn thể lần thứ 37 - UBND huyện
Lượt xem: 27
Tải về 0
1699/TB-UBND 28/06/2024 Thông báo Chức danh, chữ ký của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ
Lượt xem: 32
Tải về 0
114/TB-TTHĐND 28/06/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 10
Tải về 0
1722/TB-UBND 28/06/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ tháng 7 năm 2024
Lượt xem: 20
Tải về 0
1692/TB-UBND 27/06/2024 về trang phục tham gia Lễ ra mắt điểm Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Lượt xem: 23
Tải về 0
1609/UBND-NV 21/06/2024 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 10 năm thực hiện Kết luận số 80- KL/TW
Lượt xem: 57
Tải về 0
1561/TB-UBND 18/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng Khối Văn hóa - Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 0
1518/TB-UBND 14/06/2024 Thông báo Kết quả xét chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ đối với công chức, viên chức trực thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 0
1528/TB-UBND 14/06/2024 V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm Mít liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã (lần 2)
Lượt xem: 26
Tải về 0
1474/TB-UBND 11/06/2024 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 27
Tải về 0
1402/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án (bổ sung) hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (lần 1)
Lượt xem: 28
Tải về 1
1392/TB-UBND 31/05/2024 Thông báo Tổ chức đối thoại trực tiếp với Tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 (lần 1)
Lượt xem: 25
Tải về 0
86/TB-TTHĐND 30/05/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 22
Tải về 0
1369/TB-UBND 30/05/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
1375/TB-UBND 30/05/2024 Thông báo Kết quả Phiên họp toàn thể lần thứ 36 - UBND huyện
Lượt xem: 27
Tải về 0
1343/TB-UBND 29/05/2024 Thông báo Tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Dự án 2, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (lần 3)
Lượt xem: 27
Tải về 0
1301/UBND-LĐ 23/05/2024 V/v thực hiện công tác tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ôxtrây-li-a trong ngành nông nghiệp
Lượt xem: 31
Tải về 0
1267/TB-UBND 21/05/2024 Thông báo chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ
Lượt xem: 46
Tải về 1
1271/UBND-VP 21/05/2024 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Lượt xem: 53
Tải về 0
1251/TB-UBND 17/05/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; làm việc với Văn phòng HĐND và UBND
Lượt xem: 54
Tải về 1
1210/TB-UBND 15/05/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn- Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Ban Truyền hình Tiếng dân tộc - VTV5 và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam
Lượt xem: 38
Tải về 0
77/TB-TTHĐND 13/05/2024 Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 24 của HĐND huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 41
Tải về 0
1181/TB-UBND 13/05/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện tham gia các hoạt động tại Lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về 0
1193/TB-UBND 13/05/2024 Thông báo công bố, công khai đồ án Quy hoạch phân khu Trung tâm hành chính và dịch vụ tổng hợp, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 37
Tải về 2
1123/TB-UBND 08/05/2024 Về việc công bố, công khai danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vân Hồ
Lượt xem: 44
Tải về 0
1084/UBND-VP 04/05/2024 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La
Lượt xem: 39
Tải về 0
1087/UBND-TCKH 04/05/2024 V/v tham dự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về đấu thầu và phổ biến các văn bản về giám sát, đánh giá đầu tư
Lượt xem: 40
Tải về 0
12345678910...