BCH Đảng bộ huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 1078

 

 

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

- Sinh ngày: 28/02/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy

Lường Thị Hiền

- Sinh ngày: 26/11/1971

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

NGUYỄN HỢP CƯỜNG

- Sinh ngày: 26/7/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

ĐỖ NHƯ KIÊN

- Sinh ngày: 21/12/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Phó Chủ tịch HĐND huyện

GIÀNG A KÝ

- Sinh ngày: 11/12/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy

TRẦN HẢI ĐĂNG

- Sinh ngày: 05/03/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đôc TTBD Chính trị

NGUYỄN THỊ NGỌC

- Sinh ngày: 07/03/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

NGUYỄN HỒNG THÀNH

 

- Sinh ngày: 16/6/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

TRẦN ĐỨC THỌ

 

- Sinh ngày: 06/02/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Trưởng Công an huyện

NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Sinh ngày: 26/10/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

VŨ LÊ PHÚ

- Sinh ngày: 22/03/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Văn xã

VŨ THANH HẢI

 

- Sinh ngày: 10/10/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Kinh tế

NGUYỄN QUANG HUẤN

 

- Sinh ngày: 03/6/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

NGUYỄN VĂN BẮC

 

- Sinh ngày: 07/05/1975

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QuẢN lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Phòng Nội vụ

PHẠM THÁI BÌNH

 

- Sinh ngày: 18/9/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

PHẠM THANH HẢI

 

- Sinh ngày: 02/04/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

TRẦN HOÀNG KHIÊM

- Sinh ngày: 14/02/1969

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0369.135.136

 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐÀM TRỌNG TIẾN

 

- Sinh ngày: 23/3/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

THÁI BÁ SINH

 

- Sinh ngày: 10/7/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Chánh Thanh tra huyện

LÊ MẠNH NAM

 

- Sinh ngày: 06/11/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông

GIÀNG A KÝ

 

- Sinh ngày: 11/12/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ GD và phát triển CĐ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ

LƯỜNG VĂN HÙNG

 

- Sinh ngày: 23/11/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Xuân

MÙI VĂN THỊNH

 

- Sinh ngày: 03/01/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Liên Hòa

TRIỆU ĐỨC MINH

 

- Sinh ngày: 07/06/1984

- Dân tộc: Tày

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác tổ chức

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

TRẦN ĐỨC KHOA

 

- Sinh ngày: 10/06/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ GD và phát triển CĐ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Chánh Văn phòng Huyện ủy

TRẦN HỮU ĐỨC

 

- Sinh ngày: 22/12/1969

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sư phạm toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

QUÁCH CÔNG CẦM

 

- Sinh ngày: 03/01/1964

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngữ văn

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Huyện đoàn

GIÀNG THỊ MÁY

 

- Sinh ngày: 06/10/1989

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Chủ tịch Hội nông dân huyện

HÀ THỊ THÂN

 

- Sinh ngày: 17/03/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

BÀN THỊ XUÂN

 

- Sinh ngày: 05/03/1985

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Giám đốc BVĐK Thảo Nguyên

NGUYỄN VĂN SỸ

 

- Sinh ngày: 22/07/1963

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Bác sĩ chuyên khoa I

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Yên

BÀN THẾ HỢP

 

- Sinh ngày: 17/03/1963

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chủ tịch UBND xã Suối Bàng

LÒ CẦM HOÀNG

 

- Sinh ngày: 01/07/1963

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chánh an Toàn án nhân dân huyện

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

 

- Sinh ngày: 14/02/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

LƯỜNG VĂN SINH

 

- Sinh ngày: 05/10/1965

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập