Ban Thường vụ huyện ủy

 

 

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

- Sinh ngày: 28/02/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại:0912.555.078

 

 

Phó Bí thư TT huyện ủy 

LƯỜNG THỊ HIỀN

- Sinh ngày: 26/11/1971

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại:0915.178.595 - 0964.495.999

 

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch HĐND huyện

NGUYỄN THỊ NGỌC

- Sinh ngày: 07/03/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.785.197

Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

NGUYỄN HỢP CƯỜNG

- Sinh ngày: 26/7/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0913.267.070

 

 

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

ĐỖ NHƯ KIÊN

- Sinh ngày: 21/12/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0359.524.818

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy

TRẦN HẢI ĐĂNG

- Sinh ngày: 05/03/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.785.197 - 0969.833.789

 

 

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đôc TTBD Chính trị

GIÀNG A KÝ

- Sinh ngày: 11/12/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0961583568

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

NGUYỄN HỒNG THÀNH

 

- Sinh ngày: 16/6/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912.937.572

 

 

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

TRẦN ĐỨC THỌ

- Sinh ngày: 06/02/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0915.073.166

 

 

Ủy viên Ban thường vụ

Trưởng Công an huyện

NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Sinh ngày: 26/10/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0916.568.569

   

Ủy viên Ban thường vụ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

VŨ LÊ PHÚ

- Sinh ngày: 22/03/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0359.611.267

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập