Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026


 

 

Bí thư huyện ủy

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

- Sinh ngày: 28/02/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

NGUYỄN HỢP CƯỜNG

- Sinh ngày: 26/7/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Trưởng Phòng Nội vụ

PHẠM THÁI BÌNH

 

- Sinh ngày: 18/9/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh

LƯỜNG VĂN CHẤN

 

- Sinh ngày: 15/01/1968

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

Chủ tịch UBND xã Lóng Luông

TẾNH A CHÌA

 

- Sinh ngày: 05/11/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

 

Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Khoa

HÀ THỊ DUYÊN

 

- Sinh ngày: 20/04/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

Trưởng Ban tổ chức

TRẦN HẢI ĐĂNG

- Sinh ngày: 05/03/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

- Sinh ngày: 24/07/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Đang học

 

 

Phó Chánh Văn phòng huyện ủy

NGUYỄN NGỌC HẢI

- Sinh ngày: 05/04/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Chủ tịch UBND

VŨ THANH HẢI

 

- Sinh ngày: 10/10/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng Ban Dân tộc

.....................

 

- Sinh ngày: 

- Dân tộc: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: 

 

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND

NGUYỄN KHẮC HÙNG

- Sinh ngày: 03/02/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chủ tịch Liên đoàn lao động

TRẦN ĐỨC KHOA

 

- Sinh ngày: 10/06/1973

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

ĐỖ NHƯ KIÊN

- Sinh ngày: 21/12/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông

.................

 

- Sinh ngày:.

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:  

- Trình độ lý luận:

 

Giáo viên trường Tiểu học và THCS Liên Hòa

MÙI THỊ BÍCH LIÊN

- Sinh ngày: '09/09/1997

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

 

Bí thư Huyện đoàn

GIÀNG THỊ MÁY

 

- Sinh ngày: 06/10/1989

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

NGUYỄN NGỌC MINH

- Sinh ngày: 07/10/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Giáo viên trường Mầm Non Mường Men

HÀ THỊ NGHÉ

- Sinh ngày: 22/02/1994

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

 

Trưởng Ban Tuyên giáo - GĐTTBD Chính trị

GIÀNG A KÝ

 

- Sinh ngày: 11/12/1979

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Giáo viên Trường TH&THCS Suối Bàng

MÙI THỊ NHUNG

- Sinh ngày: 10/11/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

 

Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân

ĐINH CÔNG QUÁN

 

- Sinh ngày: 29/05/1966

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Mường Tè

HÀ VĂN SOÁI

 

- Sinh ngày: 07/04/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chủ tịch UB MTTQVN xã Vân Hồ

SỒNG A SUA

- Sinh ngày: 01/10/1969

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Tô Múa

HÀ VĂN TÂN

 

- Sinh ngày: 15/02/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chủ tịch Hội Nông dân

HÀ THỊ THÂN

- Sinh ngày: 17/03/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Xuân

MÙI VĂN THỊNH

 

- Sinh ngày: 03/01/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Trưởng ban Pháp chế

TRẦN ĐỨC THỌ

 

- Sinh ngày: 06/02/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Xuân Nha

ĐINH THỊ THU

- Sinh ngày: 10/08/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Phó chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Yên

TRIỆU THỊ THU

- Sinh ngày: 14/07/1991

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

 

Phó Trưởng Công an huyện

LƯỜNG KHÁNH TOÀN

- Sinh ngày: 06/02/1977

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã SONG KHỦA

ĐINH VĂN TRỀN

 

- Sinh ngày: 04/02/1965

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

BÀN THỊ XUÂN

 

- Sinh ngày: 05/03/1985

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập