UBND huyện họp phiên thứ 31
Lượt xem: 128

Ngày 29/12, đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thứ 31 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2024.

Năm 2023, tổng diện tích cây hằng năm toàn huyện đạt 14.135/14.500ha, bằng 97,5% kế hoạch. Gia súc tiếp tục phát triển với 42.250 con trâu, bò, đạt 104,8% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 6.500 tấn, sản lượng sữa tươi đạt 4.872 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 738 tỷ 866 triệu đồng, bằng 138% so với dự toán UBND tỉnh giao và bằng 137% so với dự toán HĐND huyện giao. Giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì. Trong năm đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa xã hội nổi bật như kỷ niệm 10 năm thành lập huyện; giải đua mô tô địa hình VTV Cup; các hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Du lịch tỉnh Sơn La “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Thế giới”.... Các lĩnh vực an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Duy trì tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đã triển khai 21 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, 09 dịch vụ công trực tuyến cấp xã...

Năm 2024, UBND huyện tập trung cao cho công tác giải ngân các nguồn vốn; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư đến khảo sát, quy hoạch, triển khai dự án; quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Tăng cường bám nắm cơ sở, lắng nghe ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đang được cử tri quan tâm, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND các xã đã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2024.

T/h: Kiều Anh 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập