Lãnh đạo và chuyên viên
Lượt xem: 1899

 

 

Trưởng phòng

PHẠM THANH HẢI

- Sinh ngày: 02/04/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0346.081.664 - 0904.819.768

- Email: haipt.vanho@sonla.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng

TRẦN VĂN QUYNH

- Sinh ngày: 11/02/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 091.127.128 - 0968.185.195

- Email: quynhtv.vanho@sonla.gov.vn

Phó Trưởng phòng

........................

- Sinh ngày: 

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:  

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

- Email:

Chuyên viên

ĐINH TRƯỜNG SINH

- Sinh ngày: 19/08/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0985.528.289

- Email: sinhdt.vanho@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

- Sinh ngày: 02/02/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988.098.316 - 0377.919.199

- Email: duongnv.vanho@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

QUÁCH CÔNG THỤC

- Sinh ngày: 22/02/1983

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0958.113.899 - 0968.198.369

- Email: thucqc.vanho@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

NGUYỄN VĂN PHÚC

- Sinh ngày: 20/07/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:0336.061.278

- Email: phucnv.vanho@sonla.gov.vn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập