Lãnh đạo và chuyên viên
Lượt xem: 1709

 

 

Trưởng phòng

TRẦN HOÀNG KHIÊM

- Sinh ngày: 14/02/1969

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0369.135.136

- Email: khiemth.vanho@sonla.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng

...............................

- Sinh ngày:

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:  

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

- Email: 

 

Chuyên viên

LÊ BÁ CHIỂN

- Sinh ngày: 07/11/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:

- Email: chienlb.vanho@sonla.gov.vn

Chuyên viên

BÙI THỊ THỦY

- Sinh ngày:07/04/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975.854.304

- Email: thuybt.vanho@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

LÊ THỊ THƯƠNG

- Sinh ngày: 01/10/1991

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

- Email: thuonglt.vanho@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

- Sinh ngày: 18/12/1997

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

- Email: cuongnq.vanho@sonla.gov.vn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập