Lãnh đạo và nhân viên

 

 

Giám đốc

NGUYỄN HỮU HƯNG

- Sinh ngày: 25/11/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 3474927567

- Email: hungnh.vanho@sonla.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

Mùi Thị Liên

- Sinh ngày: 22/02/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0349626419

- Email: lienmt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Đinh Thanh Hưởng

- Sinh ngày: 03/11/1981

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0342379888

- Email:.vanho@sonla.gov.vn

Viên chức

Nguyễn Quang Hiệp

- Sinh ngày: 03/02/2006

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986943478

- Email: hiepnq.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Mùa A Giang

- Sinh ngày: 20/10/1983

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0338429048

- Email: giangma.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Sa Văn Thiết

- Sinh ngày: 02/12/1977

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0353766528

- Email: thietsv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Nguyễn Mạnh Tưởng

- Sinh ngày: 24/7/1979

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0966338944

- Email: tuongnm.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Hà Thị Thu

- Sinh ngày: 01/09/1991

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0366083385

- Email: thuht.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Triệu Văn Dũng

- Sinh ngày: 17/06/1986

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0943932368

- Email: dungtv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Quàng Văn Nhân

- Sinh ngày: 07/04/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 098905951

- Email: nhanqv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Lò Văn Uy

- Sinh ngày: 24/01/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0982444132

- Email: uylv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Đặng Đình Trung

- Sinh ngày: 09/08/1992

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0986310003

- Email: trungdd.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Ngô Thị Thùy

- Sinh ngày: 12/11/1991

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0337470304

- Email: thuynt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Lường Thị Hương Cúc

- Sinh ngày: 20/02/19983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0822815323

- Email: cuclth.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Lê Thị Thu Hoài

- Sinh ngày: 22/12/1981

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0989288053

- Email: hoailt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Lê Thị Thủy

- Sinh ngày: 30/10/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0364990791

- Email: thuylt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Cao Văn Hưởng

- Sinh ngày: 13/9/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0899008881

- Email: huongcv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức

Lù Đức Toàn

- Sinh ngày: 01/02/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0868986766

- Email: toanld.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - kế toán

Đinh Thị Hồng Lê

- Sinh ngày: 28/11/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0868320456

- Email: ledth.vanho@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập