Lãnh đạo và nhân viên

 

 

Giám đốc

PHẠM XUÂN ĐỊNH

- Sinh ngày:.24/01/1981

- Dân tộc: Kinh

- chuyên môn: Thạc sỹ (QLGD); ĐH (TDTT)

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0914.867.674

- Email: dinhpx.vanho@sonla.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc

ĐÀO HỒNG SƠN

- Sinh ngày: 23/8/1976

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912.320.004 - 0962.564.115

- Email: sondh.vanho@sonla.gov.vn

 

Phó Giám đốc

GIÁP VĂN KHÁNH

- Sinh ngày: 30/06/1987

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0844.266.999 - 0981.439.666

Viên chức - Trực trạm

Nguyễn Mạnh Cường

- Sinh ngày: 21/8/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0915695889

- Email: cuongnm.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Lê Mạnh Hải

- Sinh ngày: 26/7/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0912422750

- Emai: hailm.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Trực trạm

Đỗ Trọng Sơn

- Sinh ngày: 29/10/1976

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0969171976

- Email: sondt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Nguyễn Trung Biền

- Sinh ngày: 05/8/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979345489

- Email: biennt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Trực trạm

Mùi Đức Hoàng

- Sinh ngày: 23/8/1978

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0342911333

- Email: hoangmd.vanho@sonla.gov.vn

 

 

Viên chức - Phóng viên

Phạm Thị Lan Anh

- Sinh ngày: 15/3/1987

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0972304836

- Email: anhptl.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Phát thanh viên

Mùi Thị Huệ

- Sinh ngày: 15/10/1981

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0979170475

- Email: huemt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Mùi Văn Hành

- Sinh ngày: 18/8/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0382672497

- Email: hanhmv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Hà Văn Hoan

- Sinh ngày: 28/10/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0976662913

- Email: hoanhv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức – Phóng viên

Trịnh Thị Kiều Anh

- Sinh ngày: 11/12/1994

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0944661994

- Email: anhttk.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Phát thuật viên

Trần Văn Trung

- Sinh ngày: 21/9/1991

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0965970091

- Email: trungtv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Lý Văn Đức

- Sinh ngày: 06/02/1994

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0363668329

- Email: duclv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Phóng viên

Trịnh Thanh Tùng

- Sinh ngày: 02/9/1992

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0349701721

- Email: tungtt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Vũ Minh Thắng

- Sinh ngày: 25/01/1993

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0368961993

- Email: thangvm.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Thông tin lưu động

Nguyễn Đức Thành

- Sinh ngày: 16/10/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0984964174

- Email: thanhnd.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Thông tin lưu động

Vì Thị Cúc

- Sinh ngày: 19/2/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0865340665

- Email: cucvt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Văn nghệ quần chúng

Lường Văn Hiếu

- Sinh ngày: 10/9/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0915749688

- Email: hieulv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Văn nghệ quần chúng

Lường Văn Oán

- Sinh ngày: 06/8/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0396060988

- Email: oanlt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kế toán

Hoàng Văn Chung

- Sinh ngày: 15/4/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0975735795

- Email: chunghv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Thư viện

Mùi Thị Vững

- Sinh ngày: 12/10/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0344586439

- Email: vungmt.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - HLV TDTT

Đỗ Tiến Anh

- Sinh ngày: 12/4/1996

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0975.612.496

- Email: tienanhanbinh96@gmail.com

 

Viên chức - Nhân viên kỹ thuật

Đào Ngọc Chiến

- Sinh ngày: 24/5/1969

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0364607138

- Email: chiendn.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Nhân viên kỹ thuật

Bùi Ngọc Biên

- Sinh ngày: 01/9/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0973234457

- Email: bienbn.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ xư

Nguyễn Văn Hiếu

- Sinh ngày: 25/9/1976

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0973062189

- Email: hieunv.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Kỹ thuật viên

Hà Mạnh Kiên

- Sinh ngày: 22/9/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0888135325

- Email: kienhm.vanho@sonla.gov.vn

 

Viên chức - Hướng dẫn viên

Giàng A tếnh

- Sinh ngày: 27/11/1994

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0855.782.416

- Email: tenhvh94@gmail.com

   Viên chức - Hướng dẫn viên

Bùi Thu Thảo

- Sinh ngày: 01/01/1996

- Dân tộc: Dáy

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0981.199.992

- Email: buithaobdan3hun@gamil.com

   

Viên chức - Hướng dẫn viên

Nguyễn Thiện Phúc

- Sinh ngày: 19/12/1994

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0868.411.163

- Email: thienphuc19195@gmail.com

 

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập