Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Lượt xem: 380

1. Cơ cấu tổ chức.

- Tổng số biến chế được giao: 06, trong đó:

- Ban Thường trực: 4 đồng chí (01 đồng chí Chủ tịch, 02 đồng chí Phó Chủ tịch, 01 đồng chí ủy viên Thường trực)

- Chuyên viên: 02 đồng chí

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2.2 Nhiệm vụ

Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước./.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập