Lãnh đạo và chuyên viên

 

 

Chánh Văn phòng

NGUYỄN VĂN QUẢNG

- Sinh ngày: 24/10/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0356.098.329

 

 

Phó Chánh Văn phòng

PHẠM THỊ BÍCH NHUNG

- Sinh ngày: 10/10/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915.278.333

 

Phó Chánh Văn phòng

ĐÀO VĂN CƯƠNG

- Sinh ngày: 28/02/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987.157.557

- Email: cuongngocmc@gmail.com

Văn thư

BÀN THỊ HOA

- Sinh ngày: 18/05/1982

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:

 

 

Kế toán

.................................

- Sinh ngày: 

- Dân tộc: 

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận: 

- Số điện thoại:

Lưu trữ - Thủ quỹ

CẦM BÌNH NGUYÊN

- Sinh ngày: 19/07/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

 

 

Cơ yếu

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NGỌC

- Sinh ngày: 29/07/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0826.151.622

Chuyên viên

LÊ THỊ THÙY LINH

- Sinh ngày: 15/11/1993

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0825.027.955

 

 

Chuyên viên

.............................

- Sinh ngày:

- Dân tộc: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận: 

- Số điện thoại: 

 

 

Lái xe

LƯỜNG VĂN CHIÊNG

- Sinh ngày: 29/06/1978

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Lái xe

NGUYỄN VIỆT HƯNG

- Sinh ngày: 12/10/1996

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đang học Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại:

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập