Đảng ủy - HĐND - UBND xã Liên Hòa

 

 

Bí thư Đảng ủy

ĐINH VĂN TRỀN

- Sinh ngày: 06/04/1965

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0348861677

 

 

Phó bí thư TT Đảng ủy – Chủ tịch HDND

HÀ VĂN ƯỚC

- Sinh ngày: 15/01/1980

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0833303582

 

Phó chủ tịch HĐND

BÀN VĂN TUÂN

- Sinh ngày: 18/10/1986

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 348182667

Chủ tịch UBND

ĐINH VĂN NHƯ

- Sinh ngày: 08/09/1978

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0372192131

 

 

Phó chủ tịch UBND

VÌ VĂN TUẤN

- Sinh ngày: 05/9/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987824182

                                          Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN HOÁN

- Sinh ngày: 05/6/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại:

 

 

Chủ tịch MTTQ

MÙI VĂN HOÁN

- Sinh ngày: 03/06/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 979490485

Chỉ huy trưởng Quân sự

QUÁCH CÔNG THANH

- Sinh ngày: 08/04/1988

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988036587

 

 

Trưởng công an

VÌ VĂN TIẾN

- Sinh ngày: 06/12/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969850696

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ VĂN TỰA

- Sinh ngày: 22/12/1991

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0968949189

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

NGẦN VĂN TOÀN

- Sinh ngày: 30/12/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0373480596

                                  Công chức Tư pháp - Hộ tịch

BÀN THỊ HỢI

- Sinh ngày: 05/10/1990

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại:

- Email: hoibt.vanho@sonla.gov.vn

Công chức Địa chính - Xây dựng

VÌ VĂN PHƯỜNG

- Sinh ngày: 16/8/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0332444629

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐINH CÔNG YẾNG

- Sinh ngày: 08/07/1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0911324789

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

ĐINH VĂN TIẾN

- Sinh ngày: 09/01/1977

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0396 522 976

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

NGẦN THỊ MAI

- Sinh ngày: 09/09/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0964322425

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

MÙI THỊ HOA

- Sinh ngày: 24/04/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0868692184

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

LƯỜNG VĂN THÀNH

- Sinh ngày: 30/10/1970

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0374912553

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

BÀN VĂN TUÂN

- Sinh ngày: 18/10/1986

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0348182667

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

VÌ VĂN THAO

- Sinh ngày: 28/06/1966

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0915702393

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập