Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mường Tè

 

 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

HÀ VĂN SOÁI

- Sinh ngày: 07/4/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0372516848

 

 

Phó BTTT Đảng ủy - CT HĐND

HÀ THỊ LAN

- Sinh ngày: 25/04/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0346.349.853

 

Phó chủ tịch HĐND

LƯỜNG VĂN HOAN

- Sinh ngày: 08/12/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987.166.943

Chủ tịch UBND

LƯỜNG VĂN QUANG

- Sinh ngày: 14/7/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.568.784

 

 

Phó chủ tịch UBND

VÌ VĂN PHƯỜNG

- Sinh ngày: 10/01/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0332444629

 

 

Chủ tịch MTTQ

ĐINH THẾ ĐỨC

- Sinh ngày: 10/05/1964

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0358.148.847

Chỉ huy trưởng Quân sự

LƯỜNG VĂN LONG

- Sinh ngày: 02/09/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 819532217

 

 

Trưởng công an

ĐẶNG VĂN LÂM

- Sinh ngày: 15/8/1976

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988476009

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ VĂN TUẤN

- Sinh ngày: 07/06/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0987824182

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

LƯỜNG VĂN TÙNG

- Sinh ngày: 20/11/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0944.894.330

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

HÀ VĂN XUYÊN

- Sinh ngày: 10/4/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0336.063.674

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

………………..

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

Công chức Địa chính – Nông nghiệp

LƯỜNG VĂN HƯNG

- Sinh ngày: 28/10/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0326.089.457

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐẶNG THỊ HẢO

- Sinh ngày: 29/10/1991

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0374.517.394

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

LÒ THỊ NGỌC DUYÊN

- Sinh ngày: 04/12/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0976.717.872

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

HÀ THỊ NGA

- Sinh ngày: 22/09/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 916544637

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

HÀ VĂN HÁT

- Sinh ngày: 29/9/1993

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0363.052.897

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

ĐINH THỊ HẰNG

- Sinh ngày: 26/03/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0358.202.802

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

………………

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

HÀ THỊ VÂN

- Sinh ngày: 01/6/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0366.728.683

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

LƯỜNG VĂN NGỌC

- Sinh ngày: 05/01/1967

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0359.523.532

 

Thông tin mới nhất







Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập