Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quang Minh

 

 

Bí thư Đảng ủy

LƯỜNG VĂN CHẤN

- Sinh ngày: 15/01/1968

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0387.742.818

 

 

Phó bí thư Đảng ủy

HÀ VĂN ƯỚC

- Sinh ngày: 20/02/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

Phó chủ tịch HĐND

ĐÀO THỊ HƯỜNG

- Sinh ngày: 28/05/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979347988

Chủ tịch UBND

ĐỖ THANH TÙNG

- Sinh ngày: 03/09/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0989.868.238

 

 

Phó chủ tịch UBND

QUÁCH CÔNG THÁI

- Sinh ngày: 14/04/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0376654218

   

Phó chủ tịch UBND

HÀ VĂN THỐNG

- Sinh ngày: 18/02/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn:ĐH

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

- Số điện thoại: 

 

 

Chủ tịch MTTQ

HÀ THỊ NGUYỆN

- Sinh ngày: 05/03/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0352455382

Chỉ huy trưởng Quân sự

ĐINH CÔNG TOÀN

- Sinh ngày: 19/05/1989

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359194558

 

 

Trưởng công an

NGUYỄN HUY KHẢI

- Sinh ngày: 12/11/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0974949003

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

NGẦN VĂN HIẾU

- Sinh ngày: 13/7/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0977537006

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

VÌ THỊ HẰNG

- Sinh ngày: 22/3/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0832203987

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

HÀ THỊ DIỆP

- Sinh ngày: 09/10/1993

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0989736399

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LƯỜNG VĂN XUYÊN

- Sinh ngày: 19/8/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0334389776

Công chức Địa chính - Xây dựng

HÀ VĂN THỐNG

- Sinh ngày: 18/02/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0399631112

Công chức Địa chính - Xây dựng

QUÁCH CÔNG THÁI

- Sinh ngày: 14/04/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0376654218

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

LƯỜNG VĂN PANH

- Sinh ngày: 13/06/1961

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0358148847

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

LƯỜNG THỊ XUÂN

- Sinh ngày: 27/02/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0359545714

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

LƯỜNG THỊ LÀNH

- Sinh ngày: 05/02/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0942905289

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

................

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

LƯỜNG THỊ THI

- Sinh ngày: 19/05/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0383357884

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

LƯỜNG XUÂN TRƯỜNG

- Sinh ngày: 1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Đang học trung cấp

- Số điện thoại: 0376.100.394

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

HÀ VĂN XUÂN

- Sinh ngày: 01/01/1963

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0326632373

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập