Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Xuân

 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

ĐINH CÔNG QUÁN

- Sinh ngày: 29/05/1966

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0382.961.466

 

 

Phó BTTT Đảng ủy

HÀ VĂN HÓA

- Sinh ngày: 29/10/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0376.386.279

 

Phó chủ tịch HĐND

LƯỜNG VĂN CƯỜNG

- Sinh ngày: 25/03/1979

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0385.471.024

Chủ tịch UBND

NGUYỄN VĂN KHẢM

- Sinh ngày: 20/04/1976

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0369.571.282

 

 

Phó chủ tịch UBND

HÀ XUÂN THUYỀN

- Sinh ngày: 16/05/1968

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0981.590.299

Phó chủ tịch UBND

VÌ THỊ HỒNG

- Sinh ngày: 05/03/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0327.650.998

 

 

Chủ tịch MTTQ

HÀ VĂN THU

- Sinh ngày: 12/20/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận:

 - Số điện thoại: 0342.788.333

Chỉ huy trưởng Quân sự

HÀ TUẤN ANH

- Sinh ngày: 07/05/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976.758.801

 

 

Trưởng công an

ĐINH ĐỨC THỎA

- Sinh ngày: 12/10/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0981526078

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

HÀ VĂN TUYỂN

- Sinh ngày: 22/02/1976

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0966.527.945

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

HÀ THỊ HỢP

- Sinh ngày: 18/03/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0966.176.499

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

HÀ VĂN THIỂU

- Sinh ngày: 05/05/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0355.505.030

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ VĂN THU

- Sinh ngày: 20/12/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0342.788.333

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

ĐINH CÔNG TƯỢNG

- Sinh ngày: 08/11/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0385.843.999

Công chức Địa chính - Xây dựng

HÀ VĂN NGÂN

- Sinh ngày: 08/11/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0364.589.289

Công chức Địa chính - Xây dựng

HOÀNG THỊ THỦY

- Sinh ngày: 20/12/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0345.603.056

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

HÀ VĂN THƯA

- Sinh ngày: 14/10/1982

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0962.089.114

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

HÀ THỊ HÌNH

- Sinh ngày: 18/09/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0344.729.687

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI THỊ QUYÊN

- Sinh ngày: 26/01/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0332.575.229

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

HÀ THỊ VUI

- Sinh ngày: 12/08/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0333.126.894

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

VÌ THANH HOAN

- Sinh ngày: 06/12/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0915.661.038

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

HÀ VĂN LỰC

- Sinh ngày: 19/9/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0868.736.780

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

VÌ VĂN DƯƠNG

- Sinh ngày: 19/8/1985

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976.692.505

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập