Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tô Múa

 

 

Bí thư Đảng ủy 

HÀ VĂN TÂN

- Sinh ngày: 15/02/1964

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0944064244

 

 

Phó BTTT Đảng ủy - CT HĐND

HÀ VĂN ĐỊNH

- Sinh ngày: 10/12/1977

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0941079668

 

Phó chủ tịch HĐND

LƯỜNG VĂN CƯỜNG

- Sinh ngày: 12/10/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0987744484

Chủ tịch UBND

HÀ VĂN THUẦN

- Sinh ngày: 24/06/1974

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 0948237261

 

 

Phó chủ tịch UBND

HÀ THỊ HOÀNG

- Sinh ngày: 11/02/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: ĐH

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 - Số điện thoại: 943607948

 

Phó chủ tịch UBND

PHẠM TRUNG NGÂN

- Sinh ngày: 25/11/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0833888982

 Chủ tịch MTTQ

LƯỜNG VĂN SÚ

- Sinh ngày: 25/07/1965

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0374115611
   

Chỉ huy trưởng Quân sự

Vì Trung Hiếu

- Sinh ngày: 12/17/1987

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: CĐ

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..
   

Trưởng công an

LƯỜNG VĂN TUẤN

- Sinh ngày: 03/03/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0973786888
   

Công chức Văn phòng - Thống kê

LƯỜNG VĂN THƯỜNG

- Sinh ngày: 21/11/1976

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0338295772
   

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

HÀ VĂN HOÀNG

- Sinh ngày: 11/02/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 943607948
   

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ VĂN HỒNG

- Sinh ngày: 17/10/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0976586226
   

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LƯỜNG VĂN CHUNG

- Sinh ngày: 07/10/1984

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0949140906
   

Công chức Địa chính - Xây dựng

HÀ THỊ KIM NGÂN

- Sinh ngày: 28/12/1993

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0915679387
   

Công chức Địa chính - Xây dựng

BÀN VĂN QUANG

- Sinh ngày: 01/01/1976

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0916518013
   

Công chức Tài chính – Kế toán

VŨ THỊ HỢP

- Sinh ngày: 16/12/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0948048313
   

Công chức Văn hóa – Xã hội

QUÀNG VĂN KHẢO

- Sinh ngày: 26/7/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận:

- Số điện thoại: 0388111174
   

Chủ tịch Hội phụ nữ

HÀ THỊ PHĂNG

- Sinh ngày: 25/12/1968

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0948505348
   

 Chủ tịch Hội nông dân

LƯỜNG THỊ HÀO

- Sinh ngày: 16/03/1988

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..
   

Bí thư Đoàn TNCSHCM

LÒ THỊ HƯƠNG

- Sinh ngày: 16/01/1992

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0941663356
 

Chủ tịch Hội CCB

TRẦN VĂN BẨY 

- Sinh ngày: 13/03/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0967626532

 


Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập