Đảng ủy - HĐND - UBND xã Vân Hồ
Lượt xem: 549

 

 

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

VŨ VĂN DŨNG

- Sinh ngày: 11/01/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 0987.992.160

 

 

Phó BTTT Đảng ủy

VÀNG A SỨ

- Sinh ngày: 01/6/1974

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0914934541

 

Phó chủ tịch HĐND

BÀN THANH BÌNH

- Sinh ngày: 28/8/1968

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976070244

Chủ tịch UBND

ĐẶNG PHI HÙNG

- Sinh ngày: 27/04/1971

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0963199168

 

 

Phó chủ tịch UBND

MÙI VĂN THỦY

- Sinh ngày: 26/4/1970

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0334969410

Phó chủ tịch UBND

MÙI THỊ THIỆP

- Sinh ngày: 10/07/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp (đang học cao cấp)

- Số điện thoại: 0363674638

 

 

Chủ tịch MTTQ

SỒNG A SUA

- Sinh ngày: 01/10/1969

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0832111899

Chỉ huy trưởng Quân sự

MÙI VĂN THÀNH

- Sinh ngày: 05/08/1986

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0977345886

 

 

Trưởng công an

VÌ VĂN VINH

- Sinh ngày: 27/7/1983

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975419988

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙI THỊ HƯỜNG

- Sinh ngày: 10/6/1992

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0986731541

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

HOÀNG THỊ DUNG

- Sinh ngày: 11/10/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983833087

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

BÀN THỊ HÀ

- Sinh ngày: 24/3/1985

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976063170

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

LƯỜNG THỊ THU MINH

- Sinh ngày: 01/01/1990

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0866469990

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

HÀ THANH HÓA

- Sinh ngày: 13/04/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0836644187

Công chức Địa chính - Xây dựng

LƯU MINH ĐỨC

- Sinh ngày: 26/07/1984

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0969111226

Công chức Địa chính - Xây dựng

HOÀNG VĂN TOẢN

- Sinh ngày: 26/11/1976

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0329682332

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

PHAN VĂN QUỲNH

- Sinh ngày: 26/3/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916545045

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI THỊ DIỆN

- Sinh ngày: 23/11/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0332850888

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

HOÀNG VĂN TUẤN

- Sinh ngày: 30/03/1967

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0336073596

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

HÀ THỊ ĐÀO

- Sinh ngày: 16/7/1985

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0971186896

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

TRÁNG A GIÀNG

- Sinh ngày: 27/06/1972

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0393216872

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

TRÁNG A SA

- Sinh ngày: 28/2/1986

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0985119286

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

TRÁNG A DẾ

- Sinh ngày: 01/11/1965

- Dân tộc: Mông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0368284607

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập