Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Nha

 

 

Bí thư Đảng ủy

ĐINH VĂN QUÂN

- Sinh ngày: 27/11/1977

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0973.953.358

 

 

Phó bí thư TT Đảng ủy – CT HĐND

HÀ VĂN QUANG

- Sinh ngày: 04/05/1977

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0382348981

 

Phó chủ tịch HĐND

ĐINH CÔNG HÒA

- Sinh ngày: 05/07/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0976186583

Chủ tịch UBND

ĐINH THỊ THU

- Sinh ngày: 10/08/1980

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0969274147

 

 

Phó chủ tịch UBND

VÌ VĂN GIỚI

- Sinh ngày: 11/03/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0327759386

   

Phó chủ tịch UBND

ĐINH CÔNG NGHIỆP

- Sinh ngày: 03/6/1991

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0866.180.766

 

 

Chủ tịch MTTQ

LÒ VĂN THÁY

- Sinh ngày: 26/03/1967

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

Chỉ huy trưởng Quân sự

ĐINH VĂN KIÊN

- Sinh ngày: 28/7/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Trưởng công an

LƯỜNG CAO CƯỜNG

- Sinh ngày: 06/4/1981

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0911812999

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

MÙI VĂN HOẠT

- Sinh ngày: 09/1/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0369683766

 

 

Công chức Văn phòng - Thống kê

HÀ THỊ PHỤNG

- Sinh ngày: 18/12/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0984958345

 

 

Công chức Văn phòng - Đảng ủy

HÀ THỊ LỆ

- Sinh ngày: 31/05/1983

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 377155319

 

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

MÙI VĂN MÂN

- Sinh ngày: 28/06/1987

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0916.249.607

Công chức Địa chính - Xây dựng

ĐINH THỊ HÀ

- Sinh ngày: 20/09/1986

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0886099984

Công chức Địa chính - Xây dựng

MÙI VĂN HUYÊN

- Sinh ngày: 05/09/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0373.591.982

 

 

Công chức Tài chính – Kế toán

NGẦN THỊ HẬN

- Sinh ngày: 16/03/1984

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0365777319

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

MÙI VĂN LƯU

- Sinh ngày: 03/06/1982

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0335639645

 

 

Công chức Văn hóa – Xã hội

LÒ VĂN KHUYẾN

- Sinh ngày: 08/03/1976

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0348970871

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội phụ nữ

HÀ THỊ SÁNG

- Sinh ngày: 13/07/1989

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: ……………………..

 

 

Chủ tịch Hội nông dân

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

- Sinh ngày: 26/06/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: 0945.806.988

 

Bí thư Đoàn TNCSHCM

ĐINH CÔNG NGHIỆP

- Sinh ngày: 03/6/1991

- Dân tộc: Mường

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0866180766

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Hội CCB

……………………..

- Sinh ngày: ………………….

- Dân tộc: ……………

- Trình độ chuyên môn: ……………..

- Trình độ lý luận: ……………….

- Số điện thoại: ……………………..

 

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập