Lượt xem: 39

Ngành Thanh tra huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra

Năm 2021, ngành Thanh tra huyện đã đổi mới phương pháp thanh tra phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid19, giảm các cuộc thanh tra không cần thiết, tập trung cao cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách.

Theo đó, toàn ngành đã thực hiện 10 cuộc thanh tra, trong đó có 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 4 cuộc thanh tra đột xuất, qua đó phát hiện 1 số hồ sơ thanh toán chưa đảm bảo quy trình, thủ tục; việc thi công thiếu khối lượng, không đúng dự toán được duyệt;…Thông qua thanh tra, đã xử lý sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 258 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng; khắc phục chứng từ chi không đảm bảo, giảm trừ thuế VAT, thi công bổ sung khối lượng trên 218 triệu đồng. Ngoài ra, ngành Thanh tra cũng tiến hành thanh tra trên lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; sử dụng đất; tài chính, ngân sách…

Năm 2022, thanh tra huyện tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; kiến nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật qua thanh tra phát hiện; việc khắc phục sai phạm sau thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thanh tra chuyên ngành đối với những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lãng phí; tăng cường trật tự, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân.

T/h: Sa Vy

1 2 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 926
  • Trong tuần: 6,773
  • Tất cả: 372,308
Đăng nhập