• 31/10/2022

  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

  Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế. Theo đó, bổ sung Điều 6a như sau: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó. Ngoài ra, bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không p

 • 26/10/2022

  Tăng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng thêm 1%/năm

  Ngày 24/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. Cụ thể, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 0,5%/năm lên 1,0%/năm. Bên cạnh đó, tăng mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 - 06 tháng tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm. Ngoài ra, đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tí

 • 20/10/2022

  Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

  Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong nước. Ngày 18/10/2022, Bộ Công thương ra Công văn số 6436/BCT-TTTN về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công thương đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại: Có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng hạn mức tín dụng, tiếp cận lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ nhằm giúp các doanh nghiệp tăng nguồn lực tài chính, giảm chi phí để nhập khẩu hoặc mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong nước; Tạo điều kiện về thủ tục vay vốn, mua ngoại tệ để nhanh chóng thực hiện các thủ tục mua xăng dầu nhằm kịp thời bổ sung nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Rất mong sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./. Chi tiết văn bản xem tại đây:

 • 15/10/2022

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

  hực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành); ngày 13/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3958/UBND-KSTTHC. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau: Tổ chức quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình đã được giao tại các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo ch

 • 13/10/2022

  Doanh nghiệp được tự in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ 15/10/2022

  Để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường. Nhằm thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo thuận lợi và giảm thiêu chỉ phí cho doanh nghiệp, thúc đây xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo: Kể từ ngày 15/10/2022, thương nhân đề nghị cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of original - C/O) được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuấ

 • 07/10/2022

  Chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý IV/2022

  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND ban hành Công văn số 3834/UBND-TH. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, điều hành tài chính ngân sách quý IV/2022, như sau: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2022; yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thu ngân sách: UBND huyện, thành phố phối hợ

 • 06/10/2022

  Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

  Ngày 06/10/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ: Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, không bị động, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp trong quá trình ra quyết định, nhất là phản ứng chính sách nhanh, kịp thời. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trá

 • 04/10/2022

  11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập Doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ

  Ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, Thông tư này quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã) thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn có thời gian công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập